تبلیغات
تبلیغات U‿UـخـــوـاـطـــرـــاتــــمـU‿U - خیلی خنده داره!!!!!!

خیلی خنده داره!!!!!!

چهارشنبه 2 تیر 1395 01:59 ب.ظ

نویسنده : الف. تدین
ارسال شده در: جــوکــ ،
 ﺣﻤﻮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ماتو ﻛﻮدکیمون:

ﺍﻭﻟﺶ می رﻓﺘﻴﻢ ﺗﻮﺣﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩﺵ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻧﻪ آب ﮔﺮﻣﺶ،ﻳﻬﻮ ﺁﺏ ﻣﻴﺸﺪ٢٠ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺮﺻﻔﺮو ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻫﻢ٧٠ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺮ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩﺭﮔﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎﻣﭙﻮ ﭘﺎﻭﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻴﺎﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭﺳﺮﻣﻮﻥ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﻣﻐﺰمون٤ﺳﺎﻧﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻴﺸﺪ،ﻫﺮﭼﻘﺪﺭﻫﻢ ﺟﻴﻎ ﻭ ﺩﺍﺩﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ!!!!!!!!!!!
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻮﺩ که ﺑﺎﻛﻴﺴﻪ ﻛﻠﻔﺖ ﻭ ﺿﺨﻴﻢ ﻣﻴﺎﻓﺘﺎﺩﺑﻪ ﺟﻮﻧﻤﻮﻥ،٢ ﻻﻳﻪ ﺍﺯﭘﻮﺳﺘﻤﻮﻥ ﻛﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﭼﺮﻛﻪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﺍﺩ
!!! ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﻳﻪ ﻛﺘﻜﻲ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻳﻢ که چرااینقدر وول می خوری؛(اصلا وول نمی خوردیما،شدت فشارکیسه کشی مارو اینوراونورمی کشوند)
ﺁﺥ ﺁﺥ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﭘﺎزﺩﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻲ، ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻌﺪاﺯﻫﺮﺑﺎﺭسنگ پاﺯﺩﻥ۲ﺳﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻗﺪمون ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﺸﺪ

ﻭﻗﺘﻲ ﺣﻤﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻠﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﻤﻮﻥ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﻭ ﻳﻪ ﻳﻘﻪ ﺍﺳﻜﻲ ﻫﻢ ﺭﻭﺵ،ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺩﺭﺩﺧﻮﺍﺑﻤﻮﻥ ﻣﻴﺒﺮﺩ
آخرش ﻫﻤﻪ میگفتن:ﺁﺧﻲ ﻧﻴﮕﺎﺵ ﻛﻦ.تمیز شدﭼﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ نمی دونستن بیهوش شدیم ما!!!دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: جوک ، جوک حموم ، داستان های معروف ، خیلی خنده دار ، هک وای فای رایگان ، Html ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 تیر 1395 10:12 ق.ظNight Design